Panu Hämäri (s. 1962) on tehnyt elämäntyötään yrittäjänä, jonka pääelinkeino on jo vuosia ollut kestävän kehityksen konseptien vienti eri organisaatioiden käytäntöihin.

Olen lähtenyt ehdokkaaksi, koska noin 20 vuoden aikana poliittisen puolueen toimijana olen nähnyt, kuinka vähän luontoarvot, luonnon suojelu ja kestävä kehitys, kiertotalous mukaan luettuna, oikeasti merkitsee suurimmalle osalle poliitikkoja. Olen ollut toistakymmentä vuotta mukana kehityshankkeissa, joissa erityisesti yrityksiä on kehitetty paremmin toimiviksi ja myös tuottavammiksi kestävän kehityksen menetelmien tuella. Tiedän kokemukseni pohjalta, että myös Helsinkiä, syntymä- ja kotikaupunkiani, voidaan kehittää niin, että se on myös tuleville sukupolville hyvä paikka asua, elää ja työskennellä. Tätä osaamista ja muutosta haluan tuoda kaupunkimme päätöksentekoon.

Politiikassa minulle tärkeintä on, että kaupunkia kehitetään faktojen pohjalta niin, että myös päättäjät, sekä poliittisesti valitut että virkamiehet, ovat perehtyneet ja ymmärtävät, mitä kestävä kehitys ja kiertotalous oikeasti tarkoittavat ja miten niiden pohjalta tehtävä toiminta auttaa kaupunkimme asukkaita, yrityksiä, julkisia toimijoita ja myös itse kaupunkia kehittymään niin, että poliittiset ambitiot ja poliittisten toimijoiden henkilökohtaiset näkemykset korvataan tietoon perustuvalla suunnittelulla ja tekemisellä. Helsinkiä voidaan kehittää niin, että kaikki osapuolet tasapuolisesti hyötyvät ja voivat sitoutua kaupunkimme parantamiseen. Jako klikkeihin tai kuppikuntiin pitää saada pois kaupungin päätöksenteosta. Hyvänä esimerkkinä tästä on esimerkiksi Malmin lentokentän alueen merkittävien luonto- ja virkistysarvojen unohtaminen, kun asioista on päätetty kaupunginvaltuustossa. Päätökset, jotka perehtyvät ”mutu”-näkökantoihin ja virheisiin, pitää korjata!

Elämänfilosofiani on ollut jo kouluiästä saakka, että asioista pitää voida keskustella avoimesti ja myös tunnustaa, kun itse on väärässä. Tiedän, että omien virheiden tunnustaminen varsinkin politiikassa on vaikeaa, mutta jääräpäinen virheiden vienti eteenpäin on laatuajattelunkin mukaan pahinta, mitä kehityksessä voi tehdä.
Toimin ammatikseni kestävään kehitykseen perustuvien mallien kehittäjänä ja kouluttajana organisaatioissa. Olen sekä Suomen Kiertotalousyhdistyksen että European Green Lean Association EGLA:n hallituksen jäsen, ja teen näihin liittyen myös kansainvälisiä, sekä EU:n että YK.n alaisten organisaatioiden hyväksymiä kehityshankkeita, kuten ekokylä- ja ekologinen kasvihuonehankkeet eteläisessä Euroopassa, turkkilaisten opettajien perehdyttäminen digitalisaation keinoihin kestävään kehitykseen tähtäävässä koulutuksessa ja LCA:n digitalisoinnin pilottihankkeessa, jossa on mukana toimijoita seitsemästä maasta. Tiedän hyvin, miten kotikaupungistamme saadaan taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpi käytännössä.