LÅT OSS RÄDDA HELSINGFORS

Gröna områden som är kära för invånarna samt värdefulla kulturella och historiska miljöer måste skyddas från byggandet. Helsingfors måste planeras utifrån invånarnas villkor, hållbart och med miljön i åtanke. Helsingfors utveckling baserad på idén om gränslös tillväxt måste förändras i en mer realistisk riktning och planeringen måste baseras på aktuella och omfattande forskningsdata. Det kräver att man tar en ny typ av tänkande till stadens beslutsfattande.

Helsingfors miljörörelse

Miljörörelsen Helsingfors är en ny rörelse grundad av invånare och experter, vars medlemmar är oroliga för den okontrollerade konstruktionen av Helsingfors. Våra kandidater representerar ett brett spektrum av Helsingfors olika distrikt, liksom expertis från arkitektur och vård till utbildning, kultur och entreprenörskap. Helsingfors är en exceptionellt fin stad, även internationellt.

Låt oss hålla det så även för våra barn!

Kom med också!

Du kan arbeta på många sätt i miljörörelsen – som en supporter, expert, kandidat. Kom och försvara Helsingfors natur och kulturella miljö!

Rösta i kommunalval och gör skillnad!