LAHJOITA

SUOJELLAAN HELSINGIN VIHERALUEET JA KULTTUURIYMPÄRISTÖT

Lahjoittamalla autat meitä suojelemaan Helsingin luontoa ja arvokasta kulttuuriympäristöä

Lahjoitukset käytämme Ympäristöliikkeen toiminnan sekä vaalityön rahoittamiseen.Ympäristöliike Helsinki on saanut pienkeräysluvan.
 
Ympäristöliike Helsinki on asiantuntijoiden ja kaupunkiaktiivien vastaperustettu liike, jonka tavoitteena on suojella ja säilyttää monimuotoista luontoa, kulttuuriympäristöjä ja lähipalveluita. Ympäristöliike Helsinki osallistuu Helsingin kuntavaaleihin ja kerää rahaa toimintaansa sekä kuntavaalitoimintaansa.
 
Koska emme ole yhdistys emmekä puolue, meillä ei ole käytössä tässä vaihessa perinteisiä rahoituskanavia, joten siksi tämä pienkeräys. Kaikki summat ovat tervetulleita – pienelläkin tuella on suuri merkitys. Tili on avattu tätä pienkeräystä varten.
 
Tukea voitte maksaa seuraavin tiedoin:
 
Margit Sjöroos
POP Pankki
FI30 4730 0010 5508 03
Keräysnumero: RA/2021/271 viestikenttään.
 
Helsingin poliisilaitos on hyväksynyt pienkeräysilmoituksemme. Keräysnumeromme on RA/2021/271. Keräysnumero on pidettävä esillä yleisöä varten.Keräys päättyy 8.6.2021.
Pienkeräys saa kestää enintään kolme kuukautta tai ilmoittamanne ajan ja sen aikana saa kerätä enintään 10 000 euroa. Keräys tulee keskeyttää heti, jos enimmäissumma saavutetaan ennen keräysajan päättymistä. Keskeyttämisestä on ilmoitettava poliisilaitokselle.
 
Pienkeräyksestä on annettava poliisilaitokselle tilitys viimeistään kahden kuukauden kuluttua keräysajan päättymisestä. Tilityksessä mainitaan seuraavat asiat: keräyksen järjestäjä, keräyksen tuotto, selvitys keräysvarojen käyttämisestä, keräyksen järjestämisestä aiheutuneet eritellyt kulut, keräyksen järjestämisaika ja rahankeräystilin tiliote tai muu luotettava selvitys rahankeräystilin käytöstä keräyksen aloittamisajankohdasta tilityksen antamisajankohtaan saakka.
Pienkeräyksen järjestäjän on lisäksi annettava poliisilaitokselle ilmoitus, kun rahankeräyksellä saadut varat on käytetty ilmoituksen mukaiseen keräystarkoitukseen.
 
Kiitos teille kaikille, jotka tuette toimintaamme ja työtämme – se on meille kaikille sekä tuleville sukupolville, Helsingin viihtyvyyden, luontoarvojen, kauneuden ja tasavertaisuuden puolesta!