Kasperi Korhonen (s. 1991) on luonnon ystävä, feministi ja Restonomi amk, joka on kiinnostunut historiasta, valokuvaamisesta ja kestävästä kehityksestä.

Olen lähtenyt ehdokkaaksi koska haluan tuoda nuorten äänen kuuluviin. Olen huolestunut luonnon tilasta ja seurannut kuinka kaupunkilaisille tärkeitä luontoympäristöä tuhotaan rakentamisen tieltä.
Helsinki on uskomattoman kaunis kaupunki, jossa on upeaa arkkitehtuuria sekä kaunis luonto ja merellinen ympäristö.  Helsinki kasvaa, mutta kenen ehdoilla. Asukkailla tulee olla päätösvalta kehityssuunnasta.

Tavoitteeni on edistää kaupunkilaisten osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa. Nuorten mielipiteet pitää näkyä ja kuulua. Liian monelle nuorelle kunnalliset asiat ovat vieraita, mistä johtuen päättäjät eivät aina tunnista mitä haluamme.
Kaupunginvaltuustoon täytyy saada ihmisiä, jotka edustavat meitä Helsinkiläisiä monipuolisesti, niin asuinpaikan, koulutuksen kuin sosioekonomisen taustan kautta.