49 v, TaitM, kuvataideopettaja, musiikinopettaja

Uskon monimuotoisuuden vahvistavaan voimaan niin luonnossa kuin kulttuurissa, eettisyys ja ekologia huomioiden. Ei ole vain mahdollista vaan jopa välttämätöntä ottaa luonnon hyvinvointi huomioon sellaisen yhteiskunnan rakentamisessa, jossa erilaiset ihmiset löytävät paikkansa ja hyvä elämä on mahdollista kaikille. Hyvinvoiva yhteiskunta pitää huolta kaikista jäsenistään. Meillä ei ole varaa nykyiseen järjestelmään, jossa osa ihmisistä syrjäytyy ja voi huonosti. Lisäämällä osallisuutta, vaihtoehtoisia tapoja olla aktiivinen oman ja yhteisen hyvinvoinnin eteen saamme käyttöön valtavasti potentiaalia sen sijaan että nyt maksamme pahoinvoinnin kustannuksia.

Politiikkani avainsanoja ovat kohtuullistaminen, oikeudenmukaisuus, monimuotoisuus, ekososiaalinen sivistys, ihmisten, eläinten ja luonnon oikeudet, kiertotalous sekä tieteelliseen faktaan perustuva, elonkirjoa monipuolisesti ymmärtävä pitkän linjan toiminta.

Nykyinen jatkuvaan talouskasvuun perustuva järjestelmä ei enää edistä kaikkien hyvinvointia vaan vie meitä kohti sekä kasvavia tuloeroja että ekologista katastrofia.Kestävä elämäntapa ei tarkoita niukkuutta ja kurjuutta. Sen sijaan se voi johtaa entistä parempaan yhteiskuntaan, jonka päämääränä on hyvä elämä, ei korkea BKT.