Eija Korpelainen 1138 (English  / Francais)

Olen bioinformatiikan asiantuntija PhD, Pajamäki-seuran puheenjohtaja ja äiti. Muutin Helsinkiin 25 vuotta sitten asuttuani vuosia suurkaupungeissa ympäri maailmaa. Rakastuin uuteen kotikaupunkiini heti. Helsingin upeat lähimetsät, rannat, kauniit kulttuuriympäristöt ja inhimillinen mittakaava ovat harvinainen yhdistelmä, jota pitää vaalia. Tule mukaan keskustelemaan kanssani facebook-sivulleni.

Lähdin Ympäristöliikkeen ehdokkaaksi, sillä haluan suojella Helsingin arvokkaita lähimetsiä ja kulttuuriympäristöjä rakentamiselta.

  • Kaupunkia tulee kehittää asukkaiden, ei rakennusliikkeiden ja kansainvälisten kiinteistösijoittajien ehdoilla.
  • Kaupunkisuunnittelun tulee perustua ajantasaiseen ja laaja-alaiseen tutkimustietoon. Esimerkiksi etätyön mukanaan tuoma, hyvin todennäköisesti pysyvä muutos työelämään ja sitä kautta Helsingin väkilukuun on huomioitava.
  • Rakentamisen tulee kohdistua alueille, joilla ei ole luontoarvoja (esim. vanhat satama- ja teollisuusalueet), ja tyhjää toimistotilaa tulee muuttaa asunnoiksi.
  • Vastuullisuus, ekologisuus ja kestävä kehitys täytyy ottaa huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa.
  • Asukkaiden mielipiteet pitää saada aidosti kuuluviin päätöksenteossa. Valtuutettuna lupaan selvittää, mitä asukkaat itse haluavat niillä alueilla, joista ollaan kulloinkin päättämässä. Jos tavoitteena on asukkaiden hyvinvointi, ovat asukkaat itse sen parhaat asiantuntijat.

Vaikka sain sysäyksen ehdokkaaksi lähtemiseen viheralueiden puolustamisesta, on myös muita asioita, joihin haluan erityisesti vaikuttaa:

Lapset ja nuoret. Äitinä kaikki lasten ja nuorten asiat ovat minulle tärkeitä, aina koti/päivähoidosta ja koulusta mielenterveyspalveluihin ja lastensuojeluun. Yhteiskunnalla ei yksinkertaisesti ole varaa menettää yhtäkään nuorta.

Vanhustenhoito. Hoidettuani viime vuodet iäkkäitä vanhempiani tiedän kokemuksesta, että koti- ja laitoshoitoon tarvitaan kipeästi lisää resursseja. Myös omaishoitajien jaksamista on tuettava kaikin keinoin. Uutiset huonosta hoidosta eivät ole poikkeustapauksia, vaan arkipäivää. Päädyin lopulta ottamaan äidin laitoksesta kanssamme kotiin asumaan, jotta hän sai turvallisen ja ihmisarvoisen vanhuuden.

Esteettömyys. Kuljetettuani vanhempiani paljon pyörätuolilla ymmärrän, miten tärkeää esteettömyys on ja miten huonosti se vielä toteutuu monessa paikassa.

Lähiluonnon puolustaja

Asun Pajamäessä, joka on 1950-luvun lopussa rakennettu metsälähiö Länsi-Helsingissä. Pajamäessä pääsemme luontoon kotiovelta, ja voimme pyöräillä pyöräteitä pitkin töihin tai Helsingin keskustaan saakka. Ystävämme Pariisista, Lontoosta ja Australiasta ovat kysyneet ihmetellen, olemmeko ehkä miljonäärejä, kun voimme asua Pajamäen kaltaisessa paikassa. Tämä kertoo ennen muuta siitä, miten suuressa arvossa kaupunkiluontoa muualla maailmalla pidetään. (Ja ei, emme ole miljonäärejä!)

Kiinnostuin yhteisistä asioista ja liityin Pajamäki-seuraan, kun kotikylämme luonto oli uhattuna milloin mistäkin syystä. Suurin osa alueelle tehdyistä kaavoista oli ja on kaatunut oikeudessa lainvastaisina, mikä herätti minut ihmettelemään kaupungin toimintaa. Miten on mahdollista, että verovaroilla palkatut kaupunkisuunnittelijat suoltavat lainvastaisia kaavoja ja valtuusto hyväksyy niitä?

Pajamäki-seuran nykyisenä puheenjohtajana olen tutustunut asukasaktiiveihin eri puolilta kaupunkia ja huomannut, että tilanne on kaikkialla sama: Helsingin kaupunki kaavoittaa rakentamista asukkaiden rakastamille viheralueille ja arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin, usein kyseenalaisin perustein. Pirkkola, Kumpula, Riistavuori, Meri-Rastila, Matokallio, Malmi, Alppilan kalliot, Urbaana, Elielinaukio, Hietalahti, Eteläsatama, vain muutamia mainitakseni.

Ammatiltani olen geenitutkija ja bioinformaatikko. Väittelin tohtoriksi Adelaiden yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta. Viimeiset 20 vuotta olen tehnyt bioinformatiikkaa eli analysoinut geenidataa tietokoneilla. Työssäni kehitän analyysiohjelmistoja, opetan lääketieteen tutkijoille data-analyysiä ja osallistun kansainvälisiin projekteihin. Olen työni myötä harjaantunut omaksumaan suuria ja monitahoisia asiakokonaisuuksia nopeasti, tekemään yhteistyötä erilaisia tahoja edustavien ihmisten kanssa ja tekemään päätöksiä tutkittuun tietoon perustuen. Uskon että tästä on hyötyä myös valtuustotyössä.

Pysy kuulolla, tule mukaan!

Kerron näkemyksistäni lisää Facebook-sivullani https://www.facebook.com/eijakorpelainen1138/. Keskustelen myös aktiivisesti Facebookin Pelastetaan Helsinki -ryhmässä https://www.facebook.com/groups/pelastetaanhelsinki/, tule mukaan!