Chrisse Candolin

Olen ammattikuvataiteilija ja kulttuurituottaja. Koulutukseltani taiteen maisteri.

Olen suunnittelemassa uutta luovaa, ekologisesti kestävää, älykkään asumisen yhteisökorttelia Helsinkiin. Olen aina ollut kiinnostunut ekologisesta suunnittelusta, hyvästä rakentamisesta arkkitehtuurista, sekä toimivasta, demokraattisiin pelisääntöihin nojaavasta yhteiskunnasta, joka panostaa asukkaiden hyvinvointiin ja sivistykseen ja perustason kulttuurityöhön.

Ilmastohälytystila on NYT: Ihmisten lyhytnäköisen toiminnan vuoksi maapallon luontokato etenee nyt pelottavaa vauhtia. Kaikkien on nyt toimittava tämän mukaisesti: Suomen luontokato ratkaistaan Suomessa; Helsingin luontokato ratkaistaan Helsingissä:

Siksi Helsingin viheralueet on joka kaupunginosassa suojeltava ja puustoa on myös keskustaan pikaisesti lisättävä.

Helsingin ydinkeskusta on Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen historiallinen arkkitehtoninen kokonaisuus, tsaarin ajan empirekeskustoineen, uusrenessanssi, ja -jugendkaupunginosineen. Tällaista kokonaisuutta ei missään muualla maailmassa ole nähtävillä.

Kaupungin ydinkeskusta on periaatteessa jo valmiiksi suunniteltu. Sen avoimet aukiot ja puistoalueet on hyvästä syystä jätetty sellaisiksi kuin ne nyt ovat. Kaupunki koostuu siten jo valmiista ydinkeskustasta, huvilakaupunginosista, puistokaupunginosista ja metsälähiöistä.

Nämä ovat moni-ilmeisen kaupunkimme kasvot ja siksi ehdottomasti juuri sellaisina myös säilytettävä.

Tämä itsessään on vahva vetovoimatekijä; asukkaat voivat valita itselleen sopivan elämäntavan kaupungin monipuolisesta tarjonnasta ja turisteilla on aihetta tutustua Helsinkiin ydinkeskustan lisäksi viihtyisiksi suunniteltujen pienempien keskusten elämään, huvilakaupunginosista, saaristokaupunginosiin sekä Käpylän ja Kumpulan puistokaupunginosiin.

Tästä syystä kaupungin moni-ilmeisyyden säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Pääkaupungin tehtävänä on myös toimia yhteistyössä ympäristökuntien kanssa hiilinielujen ja viheralueiden suojelemisessa ja niiden nopeassa lisäämisessä EU-direktiivien mukaisesti:

Yhdessä kehyskuntien kanssa Helsinki voi maltillisesti kasvattaa metropolialuetta, todellisten tarpeiden mukaan, keskittymällä rakentamaan ja kaavoittamaan ekologisesti ja hiilineutraalisti, samalla säästäen asukkaille heille ja muullekin elämälle niin elintärkeät viheralueet.

Helsinki on Suomen pääkaupunki ja myös siten myös maamme kulttuurin pääkaupunki.

Korona-aika osoitti kuitenkin selvästi, että kaupungin kulttuurityöntekijät unohdettiin. Taiteen ja kulttuurin tekemisen peruslähtökohtia ymmärretä; muun yrittämisen tukeminen oli etusijalla. En tietenkään vastusta yrittämistä. Mutta iso panotus kulttuuriin ja henkisiin arvoihin puuttuu.

Myös esimerkiksi kuvataiteilijoiden työskentelyn erityisolosuhteet ovat virallisessa päätöksentekokoneistossa edelleenkin tuntemattomat.

Humanistiset ja sivistävät aineet kuuluvat peruskoulutukseen; tänään painotukset ovat yhä enemmän teknistaloudelliseen toimintaan tähtääviä. Yhdistettynä empatia, ja – lähimmäisen huomioimisen taitoihin ihan pienestä asti, ovat luovat aineet juuri tästä samasta syystä äärimmäisen tärkeä osa peruskoulutusta. Nehän ovat itseilmaisun tärkeimpiä ulkoisia välineitä elämässä! Jokainen lapsi on perusolemukseltaan luova. Siksi taideaineet ovat empatiataitojen ja itsetuntemuksen lisäksi aivan perusasioita jokaisen pienen ja isonkin ihmisen elämässä. Taide kuuluu siten kaikille; se ei ole elitismiä vaan keskeinen osa elämää ja hyvinvointia, kuten on aikojen alusta aina ollut.

Helsingin kaupungin on siten kaikin tavoin tuettava eri kulttuurin osa-alueiden harrastamista (pienten lasten harrastamisesta aikuisopetukseen) varaamalla siihen määrärahoja kuten myös ylipäätänsä kulttuurin tukemiseen, esilletuomiseen, työtilojen opetustilojen ja myyntipisteiden lisäämiseen sekä ydinkeskustassa että esikaupungeissa. Kirjastojen yhteydessä voisi näitä eri taiteen aineita opettaa ja harrastaa kunnan tuella.

Minua huolestuttavat myös sote-asiat. Ne liittyvät sekä koulu, ja -nuorisotyöhön, Helsingin julkisen terveydenhuollon kehittämiseen, ja vanhusten hoivatyöhön. Määrärahoja näihin sivistyneen yhteiskunnan perusasioihin on ehdottomasti lisättävä. En pidä siitä, että ihmisten, lasten tai vanhusten terveydellä tehdään voittoa yritykselle. Hoivatoiminnan, ja-terveydenhuollon on aina perustuttava voittoa tavoittelemattomaan toimintaan. Nämä näkökulmat kuuluvat aivan keskeisimpiin sivistys, ja -hyvinvointivaltion perusarvoihin.

"Ilmastohälytystila on NYT: Ihmisten lyhytnäköisen toiminnan vuoksi maapallon luontokato etenee nyt pelottavaa vauhtia. Kaikkien on nyt toimittava tämän mukaisesti: Suomen luontokato ratkaistaan Suomessa; Helsingin luontokato ratkaistaan Helsingissä."

Är både bildkonstnär, kulturproducent och mycket intresserad i utvecklingspsykologi. Har startat, och varit med och utvecklat ett nytt boendekoncept till stan, som motsvarar den förra by-modellen. Vi skall födas, bo, samarbeta, studera, forska och få sjukvård och åldringsvård i det internationella ekologiska och förmånliga bostadskvarteret som skall resas här i Helsingfors under de kommande åren. Tomten finns redan.           

Har alltid varit intresserad av miljövänligt, trivsamt, vackert planerande och arkitektur.                       

Social rättvisa, demokratiskt beslutsfattande är också nära mitt hjärta; man skall involvera de lokala invånarna i planerings-prosesserna, eftersom de lokala är de mest kunniga gällande sina närområden.

Klimatkrisen är nu. Vi befinner oss mitt i den värsta krisen under vår mänskliga historia! Vi måste agera NU. Biodiversiteterna i världen utarmas med rasande takt; Finlands art-utarmning skall skötas i Finland och Helsingfors art-utarmning skall skötas i Helsingfors.

Därför måste vi just nu värna våra grönområden som är guld värda, i alla delar av Helsingfors. I stället för att fälla träd och gnaga i parkerna, borde vi plantera mera träd i stället, som man håller på med i de flästa andra europeiska städer som bäst!

Helsingfors centrum är unikt; vår gamla unika arkitektur från tsarens empiredelar till nyklassisismen och jugend-stadsdelarna finns endast i vår stad. Ingen annanstans! Därför är det unika centrumet redan färdigt; vi behöver inte fylla stadens öppna platser eller parker med nybyggen som inte hör hit.

Förutom centrumet, består staden av sina fina villastadsdelar, parkstäderna och skogsförorten, som alla är unika som sådana och skall därför lämnas i fred. Man skall inte fylla dom heller med nybyggen som inte hör dit.  Om man ska bygga måste detta ske med platsens villkor och karaktär. Dessa säregna, stadsdelar har sin egna unika profil som skall värnas och framförallt skall grönområden där förökas, inte minskas! Staden behöver sina kål-lungor mer än någonsin just idag.

Jag står för humanistiska värden  i all handling och  all undervisning. I dagens undervisning ser det ut att de tekniskt-ekonomiska intressen dominerar och man har glömt att allt skapande är en förutsättning för nytänkandet och innovationer även i affärsvärlden! Därför förespråkar jag skapande ämnen; självkännedom och allmänbildning i all undervisning från förskolorna ända till universitetsutbildningen.  

Vill gärna se småföretagarna, verkstäderna och handarbetarna komma tillbaka till stadens centrala gatuaffärer. Helsingfors borde understöda småföretagarna och all ekologisk förnybar handel med att hålla hyrorna i stenfotsaffärerna moderata. Tycker att de företagare som betalar sina skatter till Finland och Helsingfors, skall ha all företräde som företagare i vår stad!

Är mycket orolig för barn och ungdomar; deras trygghet och välmående. Man måste budgetera mera pengar för både ungdoms och barnavården, samt åldringsvården. Ungdomarna skall få egna klubblokaler med ungdomsledare nära sina bostadsområden. Vi behöver också tillbaka våra egenläkare i den kommunala sjukvården. 

Allt vårdarbete, oberoende om det gäller barn eller åldringar skall inte ske genom vinstbringande företag. All mänsklig verksamhet skall drivas utan vinstbringning. Detta hör till de allra centralaste mänskliga värden i ett civiliserat samhälle. Jag tycker att Helsingors skall bli en föregångare i detta.