Ari Stolt

Olen 57 vuotias ja asun Alppiharjussa. Olen aiemmin ollut Helsingin kaupungin liikuntatoimessa liikuntatyöntekijänä ja viime syksynä aloitin opiskelut puutarhuriksi, joten liikuntapaikat ja luonto ovat minulle tärkeitä. Olen mukana kunnallisvaaleissa ehdokkaana, koska haluan antaa oman panokseni tärkeälle asialle. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja kestävä kehitys ovat sydämen asia.


Minulle on tärkeätä olla mukana edistämässä ihmisten luontoaltistumista. On olemassa vaihtoehtoja jatkuvalle rakentamiselle. Kaupunkisuunnittelussa pitäisi kaikilla asukkailla olla vaikuttamismahdollisuus. Helsingin ei tarvitse kilpailla muiden metropolien rinnalla, vaan säilyttää luonto, puistot, metsät, merialueet kaupunkilaisia varten ja tuleville sukupolville. Helsingin valtti voisi olla kestävän kehityksen edelläkävijä.
Elämänfilosofiani on vaatimattomuus kaunistaa.