Anita Lintula (s. 1976) on kumpulainen sosiologi. Hän on työskennellyt eri järjestöissä kehitysyhteistyön ja monimuotoisuuden edistämisen saroilla, sosiaalityöntekijänä ja hyvinvointialan yrittäjänä.  Anita on pienen tytön yksinhuoltaja ja Syvän levon meditaatio ry:n puheenjohtaja.

Lähdin ehdokkaaksi, koska haluan, että jokaisella helsinkiläisellä on aito mahdollisuus osallistua asuinympäristöään koskeviin päätöksiin. Kumpulan keinukallion räjäyttämisen päätöksenteon prosessi herätti minut rytinällä paikallisdemokratian nykytilaan.  Haluan puolustaa lähiluontoa ja -palveluja sekä vahvistaa paikallisdemokratiaa ja kaupunginosakulttuuria hyvinvoinnin lähteinä vauvasta ikäihmiseen. Uskon, että jokaisessa kaupunkilaisessa on valtavasti potentiaalia toimia yhteisen hyvän eteen.

Politiikassa minulla tärkeää on aito halu osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen.  Monialaiseen asiantuntemukseen perustuva tutkittu tieto, itsetutkiskelun kautta syntyvä rehellisyys ja avoin keskustelu ovat hyviä perusteita päätöksenteolle.

Elämänfilosofiani on myötätunto kaikkia eläviä olentoja kohtaan.  Myötätuntoon kuuluu itselläni levon ja kehon viisauden kunnioitus.  Kiireinen ja ylikuormittunut ihminen tekee helposti hätiköityjä  johtopäätöksiä ja säheltää. Levollinen ihminen pystyy yhteyteen itsensä, luonnon ja muiden ihmisten kanssa sekä löytää uusia, luovia ratkaisuja.