Ympäristöliike ottaa kantaa: Ramsinrantaa ei saa rakentaa

Ympäristöliike jätti kannanoton Ramsinniementie 18, Ramsinranta IV asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen (nro 12739)

Vuosaaren alueen luontoarvojen säilyminen tulisi huomioida kaikessa Vuosaarta koskevassa aluesuunnittelussa. Käynnissä oleva kehitys muuttaa vehreän kaupunginosan peruuttamattomasti. Alueen suunnittelun tulisikin tukeutua periaatteisiin, jotka huomioivat riittävästi asumisen terveysvaikutukset ja luonnon merkityksen osana yhdyskuntarakennetta.

Ympäristöliike esittää Ramsinniementie 18, Ramsinranta IV asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotuksen hylkäämistä..

Lue koko kannanotto ja perusteet TÄÄLTÄ!

Protesti kannatti – kaupunki pysäytti työt Stansvikissa!
Helsingin Sanomat 27.9.2021

Helsingin kaupunki on päättänyt toistaiseksi lykätä Stansvikin kartanopuiston puunkaatojen aloittamista. Alun perin puuston raivauksen oli määrä alkaa viime viikolla, mutta Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) sekä Stansvikin kyläyhdistys riitauttivat puistosuunnitelman toteutuksen hallintopakkomenettelyllä.

Lue lisää…

Asukkaille rakkaat viheralueet sekä arvokkaat kulttuurihistorialliset ympäristöt on suojeltava rakentamiselta. Helsinkiä on suunniteltava asukkaiden ehdoilla, kestävästi ja ympäristö huomioiden. Rajattoman kasvun ajatukseen perustuvaa Helsingin kehitystä on muutettava realistisempaan suuntaan, ja suunnittelun tulee perustua ajantasaiseen ja laaja-alaiseen tutkimustietoon. Se edellyttää uudenlaisen ajattelun tuomista kaupungin päätöksentekoon.

Ympäristöliike Helsinki

Ympäristöliike Helsinki on asukkaiden ja asiantuntijoiden perustama liike, jonka jäsenet ovat huolestuneet Helsingin hallitsemattomasta rakentamisesta. Jäsenemme edustavat laajasti Helsingin eri kaupunginosia sekä asiantuntijuutta aina arkkitehtuurista ja terveydenhuollosta opetukseen, kulttuuriin ja yrittäjyyteen.

Helsinki on poikkeuksellisen hieno kaupunki, myös kansainvälisesti. Säilytetään se sellaisena myös lapsillemme!

Tule sinäkin mukaan!

Voit toimia monella tavalla Ympäristöliikkeessä – tukijana, asiantuntijana, ehdokkaana. Tule mukaan puolustamaan Helsingin luontoa ja kulttuuriympäristöä!

Uuden yleiskaavan valmistelu on aloitettava välittömästi

Rakentaminen tulee kohdistaa alueille, joilla ei ole luontoarvoja (esim. vanhat satama- ja teollisuusalueet), ja tyhjää toimistotilaa tulee muuttaa asunnoiksi. Kulttuurihistoriallisia ympäristöjä ei saa tärvellä lisärakentamisella, sillä ne ovat olennainen osa kansallista identiteettiämme. Lähiöiden täydennysrakentamista tulee välttää, sillä samalla tuhoutuu helposti alueen vehreys, viihtyisyys ja historiallinen omaleimaisuus. Merenrantoja ei saa täyttää ja rakentaa, sillä ne ovat olennainen osa Helsingin merellistä ilmapiiriä ja viihtyisyyttä.

Ilmastovaikutukset on huomioitava kokonaisvaltaisesti

Vaadimme, että ilmasto- ja ympäristövaikutukset otetaan huomioon nykyistä kokonaisvaltaisemmin ja kaupungin toimialat läpileikkaavasti. Rakentaminen on yksi merkittävä päästöjen aiheuttaja. Helsingin rakentamisen ilmastovaikutuksia laskettaessa on otettava huomioon myös Helsingin ulkopuolella tuotettujen rakennusmateriaalien valmistuksesta sekä kuljetuksesta aiheutuvat päästöt. Ilmastovaikutukset tulee huomioida jo kaavoituksessa, eikä hiilinieluina toimiviin metsiin tule kaavoittaa rakentamista.

Asukkaiden mielipiteet on otettava aidosti huomioon

Asukkaiden mielipiteet on otettava aidosti huomioon päätöksenteossa kaupungin kaikilla toimialoilla. Toimialojen keskinäistä yhteistyötä on tehostettava, ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita on osallistettava aiempaa laajemmin.

Uutisia

Helsingin Laajasalon Stansvikissä järjestettiin maanantaina aamulla mielenosoitus. Paikalla oli noin 30 luonnonsuojelijaa ja Helsingin kaupungin edustajia, jotka järjestivät katselmuksen kaadettaviin puihin.

Alueen kartanopuiston kunnostustöiden on tarkoitus alkaa tällä viikolla puidenkaadolla.

Helsinki piti katselmuksen Stansvikin ikimetsässä

Helsingin Laajasaloon kerääntyi maanantaiaamuna kymmeniä ihmisiä vastustamaan Stansvikin metsäalueelle rakentamista.

Paikalliset kyläyhdistys- ja luonnonsuojeluaktiivit ovat yrittäneet estää rakennustöitä jo vuosia. Alueelle on puistosuunnitelma, ja siellä on tarkoitus uusia teitä, rakentaa parkkipaikka ja myöhemmin asuinrakennuksia.

Kenen ehdoilla kaupunkia tehdään

Viime aikoina on keskusteltu vilkkaasti, suunnitellaanko Helsinkiä sijoittajien vai kaupunkilaisten ehdoilla. Keskustelimme kaupunkisuunnittelun kipupisteistä kuntavaalien alla julkaistavan Kenen kaupunki? -pamfletin toimittajien, Harri Hautajärven, Juhana Heikosen ja Timo Tuomen, kanssa.
Artikkeli julkaistu Arkkitehtilehdessä 1/2021

Onko Helsingin pakko kasvaa?

Viime syksynä ryhmä kaupunkisuunnittelun ja ympäristön asiantuntijoita ja asukasaktiiveja vetosi Helsinginpäättäjiin vuotuisen asuntotuotannon vähentämiseksi.

Korjausrakentaminen kunniaan

Kansainvälisesti arvostettu arkkitehtuurin Prizker- palkinto myönnettiin viimeksi poikeuksellisin perustein, ei uutta säihkyvää innovatiivista arkkitehtuuria luoville, vaan arkipäiväisempää korjausrakentamista suorittaneelle ranskalaiselle arkkitehtiparille.

Puotinharjun ja Myllypuron alueelle kaavaillaan Myllypuron Jääurheilukeskus Oy:n massiivista luisteluhallihanketta, joka on Suomen Taitoluisteluliiton ja Suomen Luisteluliiton yhteinen rakennushanke. Jos Myllypuron Jääurheilukeskus rakennetaan suunnitelmien mukaisesti Ratasmyllynkujan pohjoispuolelle Matokallion metsään, niin iso osa luontoarvoiltaan merkittävästä kohteesta tuhoutuu. Hallin tieltä jouduttaisiin louhimaan arvion mukaan 80 000 ktrm3 kalliota. Louhinta aiheuttaisi ympäristölle peruuttamattoman tuhon ja lisäksi merkittävän melu-, tärinä- ja pölyhaitan Myllykylän, Myllypuron ja Puotinharjun asukkaille. Matokallion metsä on viimeinen metsä Puotinharjussa ja siksi äärettömän tärkeä asukkaille.

Emme vastusta itse hanketta, vaan sen sijoittamista luontoarvoiltaan korvaamattomalle alueelle.
Voit käydä allekirjoittamassa adressin Matokallion pelastamisen puolesta TÄÄLLÄ.

Stansvikin ikimetsää uhkaa tuho

Stansvikinpolulla jossa lepakoiden siirtymisreitit ja viitasammakoita, alkaa paikan mylläys tällä viikolla. Kohta Stansvik on tämän järjettömyyden kourissa! Kaupungin kaavoitus-suunnitelmien mukaan tästä, -yhdestä Hgin kirkkaimmista helmistä luontoarvoiltaan,-ei jää mitään jäljelle. Bussin kääntöparkki tulee ihan kartanon kylkeen. Lasten hieno luonnonnurminen pallokenttä tuhotaan. Hieno luonnonvarainen ainutlaatuinen iso 300-vuotinen metsäalue kaadetaan!
Laajasalo 21.9.2021

 

 

Malmin lentokenttä on kulttuurihistoriallisesti ja luontoarvoiltaan tärkeä kokonaisuus. Ympäristöliike Helsinki tulee tekemään kaikkensa pelastaakseen tämän ainutlaatuisen kokonaisuuden.

Haagassa sijaitseva Riistavuoren metsä suunnitellaan rakennettavaksi. Vihdintien bulevardikaupungin kaavarunkoluonnoksessa metsä esitetään rakennettavaksi lähes täyteen. Hakkuut ovat mittavat, eikä metsästä jäisi jäljelle kuin pieniä kallioisia osia.

Voit allekirjoittaa adressin Riistavuoren pelastamiseksi TÄÄLLÄ.

Uutela

Pajamäki

Pirkkola

Koivusaari

Keskuspuisto – Vartiosaari – Herttoniemen metsät – Hallainvuori – Oulunkylän metsät – Kumpulan vaahterametsä – Käpylän louhenpuisto – Pihlajanmäen metsät  – Pohjavedenpuisto – Alppilan kallioalueet –  Pasilan Savonkadun kalliot . – Vallilanlaakso – Kumpulanmäen itärinteen metsä – Kätilöopiston metsä ja kalliot  – Kymintien metsät- Aku Korhosentien metsä – Kannelmäki Raikukallio (Prisman vieressä) –  Mätäjoen varsi – Honkasuon metsä,– Kartanonmetsän itä- ja länsiosa –  Ulvilantien pohjoispuoliset metsät – Sigurd Steniuksen puisto – Patolanmetsä ja kaupunginosapuisto – Koskelan metsä – Louhenpuisto

Me teimme sen! 2724 ääntä!

Erinomainen tulos liikkeelle joka perustettiin vasta viime syksynä!!!

Suuri kiitos kaikille äänestäjille, tukijoille ja ehdokkaillemme.
 
Muutos on tavoitteemme, vaalit väline. Nyt vaalit ovat takana ja jatkamme edelleen vaikuttamista.
 
Valtuustopaikkaan äänimäärä ei aivan riittänyt, mutta tämä oli myrskyvaroitus!
 
Lähde sinäkin mukaan  joukkoomme pelastamaan Helsingin lähiluontoa ja historiallista kulttuuriympäristöä.
 
Ota yhteyttä: ymparistoliike@gmail.com